Znanost v ozadju sistema Aquavital

Kako magnetna polja izboljšujejo kakovost vode – Razširjena različica

Izboljšanje kakovosti naše vode je stalen izziv. Eden največjih izzivov je preprečiti nastanek vodnega kamna, ki ga povzroča trda voda. Tu nastopi Aquavital, inovativna naprava, ki z magnetnimi polji spreminja strukturo molekul, ki tvorijo vodni kamen, in tako zmanjšuje nastajanje vodnega kamna. Toda kako točno to deluje? Oglejmo si znanstveno ozadje.

Kemija trde vode:

Trda voda vsebuje visoke koncentracije raztopljenih mineralov, zlasti kalcija in magnezija. Ti minerali izvirajo iz kamnin in tal, skozi katere teče voda. Ko voda absorbira ogljikov dioksid (CO2) iz zraka ali tal, nastane ogljikova kislina (H2CO3), ki je šibka kislina. Ta ogljikova kislina lahko reagira z minerali v kamnini, zlasti s kalcijevim karbonatom (CaCO3), in tvori kalcijev hidrogenkarbonat (Ca(HCO3)2), ki je topen v vodi.

Strukturna formula ogljikove kisline: H2CO3

Strukturna formula kalcijevega karbonata: CaCO3

Strukturna formula kalcijevega hidrogenkarbonata: Ca(HCO3)2

Ta molekula je dipol, kar pomeni, da ima pozitivni in negativni pol. Ta dipolna lastnost omogoča, da se molekule zaradi magnetne privlačnosti vežejo druga na drugo in tvorijo večje molekularne strukture ali skupke. Ko se voda segreje ali izhlapi, kalcijev hidrogenkarbonat razpade in nastane kalcijev karbonat, ki je znan kot trdno apno.

Vloga družbe Aquavital:

Aquavital uporablja dipolno lastnost kalcijevega hidrogenkarbonata za preprečevanje nastajanja oblog vodnega kamna. Naprava ustvarja deset stalnih magnetnih polj z močjo 1,2 Tesla na magnet. Ko voda z določeno hitrostjo teče skozi ta magnetna polja, se molekule kalcijevega hidrogenkarbonata odzivajo na ta magnetna polja.

Magnetna polja vplivajo na strukturo molekul tako, da spreminjajo vezi med njimi. S tem se izboljšajo molekularne strukture, kar prepreči nastanek večjih skupkov in posledično apnenčastih usedlin.

Znanstvena podlaga:

Učinkovitost magnetnih polj pri preprečevanju nastanka vodnega kamna je področje, ki se intenzivno raziskuje. Več študij je pokazalo, da lahko magnetna polja spremenijo strukturo kristalov kalcijevega karbonata, kar zmanjša nastajanje vodnega kamna. Vendar je treba opozoriti, da je učinkovitost odvisna od jakosti magnetnega polja, hitrosti pretoka vode in koncentracije mineralov, raztopljenih v vodi.

Zaključek:

Aquavital ponuja inovativno in znanstveno utemeljeno rešitev za boj proti vodnemu kamnu. Z uporabo magnetnih polj lahko naprava spremeni strukturo molekul kalcijevega hidrogenkarbonata in tako prepreči nastanek agresivnih oblog vodnega kamna. To je pomemben korak k izboljšanju kakovosti vode in podaljšanju življenjske dobe gospodinjskih aparatov.